AreBaltaPește
Pescuit
Competiții
Înscrie baltă
Despre

Informații prohibiție pescuit 2024

Proiectul de Ordin privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii in anul 2024 este pus in dezbatere publica de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.853 din 14.12.2023 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 139.359 din 5.01.2024 al Direcţiei generale biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile:

- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

CAPITOLUL I Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1. -

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie-30 mai 2024 inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie-30 mai 2024 inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv.

Art. 2. -

Pentru lacurile de acumulare destinate producţiei de energie electrică, în perioadele de prohibiţie este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecţiei zonelor de depunere a icrelor, cu excepţia considerentelor de prevenire a calamităţilor naturale.

Art. 3. -

(1) Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii:

a) 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore din axul longitudinal al podurilor care au cel puţin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin: b) râul Mureş în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca şi Subcetate (zona dintre podul rutier şi podul CFR);

c) râul Mureş în zona localităţii Cristeşti, în spatele combinatului chimic Azomureş - 1.400 m de la ţeava de gaz până la 250 m aval podul de inele, având coordonatele 46°30'56.64''N, 24°29'44.01''E (mal drept amonte) şi 46°30'35.90''N, 24°28'53.49''E (mal drept aval);

d) râul Mureş în zona localităţii Gheja, la podul de cale ferată (500 m aval şi amonte de pod), având coordonatele 46.27'40.16''N, 24.03'40.43'E (mal drept amonte) şi 46°26'07.59''N, 24°03'34.54''E (mal drept aval);

e) râul Mureş în zona localităţii Moreşti - 2.900 m de la prag cascadă în aval până la podul de inele, având coordonatele 46°29'17.05''N, 24°26'24.52''E (mal drept amonte) şi 46°33'32.15''N, 24°33'40.98''E (mal drept aval);

f) râul Mureş în zona localităţii Chinari - 500 m (250 m amonte şi aval faţă de curbă) - "la terenul de fotbal", având coordonatele 46°36'11.51''N, 24°35'29.37''E (mal drept amonte) şi 46°36'01.31''N, 24°35'20.75''E (mal drept aval);

g) râul Mureş în zona Vălenii de Mureş, de la podul pietonal de trecere peste Mureş - 300 m amonte şi 200 m aval, având coordonatele 46°53'13.60''N, 24°47'33.23''E şi 46°53'07.61''N, 24°47'19.59''E;

h) râul Mureş în zona Brâncoveneşti la baraj - 300 m amonte şi 200 m aval, având coordonatele 46°51'06.13''N, 24°46'00.82''E şi 46°50'50.77''N, 24°45'57.29''E;

i) localitatea Chinari la ţeava de gaz - 600 m (400 m aval şi 200 m amonte faţă de ţeavă), având coordonatele 46°36'01.64''N, 24°35'18.12''E (mal drept amonte) şi 46°35'44.11''N, 24°35'08.82''E (mal drept aval);

j) râul Mureş în zona Cristeşti de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken - 200 m amonte, având coordonatele 40°29'54.03''N, 24°27'25.36''E şi 46°29'55.30''N, 24°27'34.46''E;

k) râul Mureş, 150 m amonte şi aval de podurile care traversează râul Mureş;

l) râul Mureş în zona localităţii Târgu Mureş, 300 m amonte baraj priză I, inclusiv Braţul Mort şi pârâul Cotuş (limită amonte de 300 m are ca reper primul plop de la vărsarea pârâului Cotuş în râul Mureş), având coordonatele 46°33'55.43''N, 24°34'10.90''E-46°33'39.57''N, 24°34'02.52''E;

m) râul Crişul Repede zona aval golf Sântion 47°04'45.9''N 21°48'39.2''E până la localitatea Tărian, priza de captare canalul Crişurilor Tărian 47°5'17.16''N 21°47'2.01''E;

n) râul Crişul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38''N 21°50'16.25''E şi amonte 47°4'47.13''N 21°50'49.84''E de priza de apă Staţie sortare balastieră Aquaserv Sântion;

o) râul Olt aval baraj ACH Avrig, având coordonatele - latitudine 45.743333, longitudine 24.389500 - până la 200 m aval confluenţa cursului principal al Oltului cu braţul secundar, având coordonatele - latitudine 45.736774, longitudine 24.375538, pe ambele maluri;

p) râul Mureş în zona localităţii Cheţani.

(2) În zonele menţionate la alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii, în perioada 1 ianuarie-15 martie şi 1 noiembrie-31 decembrie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4. -

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadelor de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8 + 900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

e) Canalul Bărbosu (canal care face legătura între canal Cardon şi canal Letea);

f) canalul de legătură Lopatna, zona cuprinsă între lacul Matiţa şi lacul Merhei, în perioada 7 iunie-1 noiembrie 2024;

g) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km: 16-20, 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului;

h) braţul Sfântu Gheorghe de la km 22-25, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 martie-30 martie 2024 şi 15 octombrie-13 noiembrie 2024, cu excepţia pescuitului comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere prevederilor art. 7 lit. a), şi a pescuitului recreativ/sportiv care se va desfăşura în sistem catch & release;

i) lacul Cuejdel - rezervaţie naturală din judeţul Neamţ, tot timpul anului;

j) canalul dintre lacul Puiu şi lacul Roşu de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;

k) râul Bistriţa Aurie de la izvoare până la pod Rotunda, având coordonatele 47°33'36.4''N, 25°02'37.1''E, tot timpul anului;

l) braţul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităţilor Sărata-Colun, având coordonatele - latitudine 45.768266, longitudine 24.490176, până la confluenţa cu cursul principal al Oltului, având coordonatele - latitudine 45.772138, longitudine 24.486772, tot timpul anului;

m) braţul secundar al râului Olt din zona localităţii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig, având coordonatele - latitudine 45.746467, longitudine 24.383083, până la confluenţa cu cursul principal al Oltului, având coordonatele - latitudine 45.739114, longitudine 24.376745, tot timpul anului;

n) albia veche a râului Olt, din dreptul localităţii Turnu Roşu, având coordonatele: latitudine 45.646288, longitudine 24.292240 - latitudine 45.652728, longitudine 24.300248, tot timpul anului;

o) pârâul Neagra din judeţul Suceava, între Gura Negrişoarei şi Gura Cristişorului, pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;

p) pârâul Negrişoara din judeţul Suceava, între Gura Negrişoarei şi Dârmoxa, pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;

q) râul Mureş, tot timpul anului, în zonele:

- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval şi 250 m amonte faţă de curbă), având coordonatele 46°44'18.46''N, 24°42'26.13''E (mal drept amonte) şi 46°44'3.13''N, 24°42'15.09''E (mal drept aval);

- aval de podul rutier Sălard - 1.000 m, având coordonatele 46°56'39.72''N, 25°03'56.34''E (mal drept amonte) - 46°57'07.08''N, 25°04'09.57''E (mal drept aval);

- localitatea Târgu Mureş, amonte de barajul priză I "cart. Aleea C" - întreg Braţul Mort (partea dreaptă a râului Mureş), având coordonatele 46°33'55.43''N, 24°34'10.90''E- 46°33'39.57''N, 24°34'02.52''E;

- localitatea Târgu Mureş, baraj priză I - 500 m în aval până la canalul de scurgere, având coordonatele 46°33'38.26''N, 24°34'02.87''E-46°33'32.15''N, 24°33'40.98'';

- localitatea Târgu Mureş, baraj priză 2 "Ady", 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră, având coordonatele 46.32'40.95''N, 24.31'53.15''E (mal drept amonte) şi 46°32'27.18''N, 24°31'32.20''E (mal drept aval);

- râul Mureş în dreptul localităţii Gălăloaia - podul Borzia;

r) se interzice pescuitul cu setci în perioada 9 aprilie- 30 noiembrie inclusiv, în zona marină din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", zona cuprinsă între Zătonul Mare - zona strict protejată Sacalin Zătoane din UAT Sfântu Gheorghe, canal Periteaşca - limită zonă strict protejată Periteaşca Leahova din UAT Murighiol, în perimetrul delimitat de traseul liniei de mal şi izobata 20 m, având următoarele coordonate geografice (ETRS89):

44°38'13.67''N; 29°11'29.11''E

44°40'35.49''N; 29°20'30.49''E

44°48'21.83''N; 29°19'27.84''E

44°46'12.25''N; 29°08'20.08''E;

s) râul Târnava Mare, în perimetrul oraşului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;

ş) pârâul Căian de la confluenţa cu pârâul Chişcădaga până la vărsare în râul Mureş, tot timpul anului;

t) râul Ponor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;

ţ) râul Izvor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;

u) râul Crişul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;

v) râul Romoşel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;

w) râul Densuş-Galbena de la izvoare până la confluenţa cu râul Mare, tot timpul anului;

x) râul Mălăieşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;

y) râul Miţeşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;

z) râul Alb de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;

aa) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;

bb) râul Râuşor de la Păltinei până la confluenţa cu râul Mare, tot timpul anului;

cc) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;

dd) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciş până la ieşirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;

ee) râul Slaşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Cerna, tot timpul anului;

ff) râul Someşul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localităţii Beclean, tot timpul anului;

gg) râul Someşul Mare, 200 m aval şi amonte de la confluenţa cu râul Şieu, tot timpul anului;

hh) râul Şieu, 200 m amonte de la confluenţa cu râul Someşul Mare, tot timpul anului;

ii) râul Mureş, judeţul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" şi "Del Bono", având coordonatele 46°7'44''N, 21°29'18''E (amonte) şi 46°8'9''N, 21°28'12''E (aval), tot timpul anului;

jj) râul Timiş, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier şi podul de beton, tot timpul anului;

kk) râul Timiş, localitatea Şag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată şi până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;

ll) râul Timiş, 300 m aval de podul rutier Albina de pe şoseaua Timişoara-Buziaş, tot timpul anului;

mm) râul Buzău cu afluenţii săi, amonte de confluenţa cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;

nn) pârâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;

oo) braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile în perioada 20 martie-18 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;

pp) fluviul Dunărea, zonele Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton), în perioada 1 ianuarie-29 aprilie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;

qq) braţul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Feteşti), pe o durată de 60 de zile în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv;

rr) zonele strict protejate din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", inclusiv zonele renaturate Zaghen şi Carasuhat, canalul de centură Fortuna 2, canalele circulare Dranov I şi Dranov 2, tot timpul anului;

ss) zona bazinului Dunărica (braţ Smârda) de la confluenţa cu braţul Ara (X = 581892,421, Y = 269290,926) până la Vama nouă (X = 579526,105, Y = 268507,768), tot timpul anului;

şş) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:

Coordonate în Stereo 70 - sectoarele zonei A:

257164; 788456 şi, respectiv, 256493; 788501

257052; 787992 256509; 788802

259130; 788415 256202; 788814

259167; 788447 256190; 788515

Coordonate în Stereo 70 - sectoarele zonei B (coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine - în partea vestică, linia ţărmului):

260634; 788334

260642; 800173

254039; 800173

255143; 788425

Coordonatele geografice (în ETRS89) sunt după cum urmează:

Sectoarele zonei A:

43°45'25,394''; 28°34'49,673'' şi, respectiv, 43°45'03,625''; 28°34'50,360''

43°45'22,434''; 28°34'28,744'' 43°45'03,712''; 28°35'03,824''

43°46'29,049''; 28°34'51,717'' 43°44'53,764''; 28°35'03,754''

43°46'30,200''; 28°34'53,219'' 43°44'53,803''; 28°34'50,388''

Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine (în partea vestică, linia ţărmului)

43°47'17,817''; 28°34'51,065''

43°47'00,814''; 28°43'39,704''

43°43'27,240''; 28°43'26,172''

43°44'20,064''; 28°34'44,310'', tot timpul anului;

tt) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48 N, 28°31'E) până la podul metalic pentru cale ferată (43°48 N, 28°32'E), tot timpul anului;

ţţ) râul Şuşiţa Verde 25 km de la izvoare până la satul Vaidei, tot timpul anului;

uu) râul Avrig parte superioară - amonte Poiana Neamţului, coordonate 45°38'06.1''N 24°28'19.5''E - până la izvoare, tot timpul anului;

vv) râul Jibrea afluent drept al Avrigului - amonte captarea Marsa, coordonate GPS 45°38'31.0''N 24°25'41.7''E - până la izvoare, tot timpul anului;

ww) lac montan Iezerul Mare, tot timpul anului;

xx) lac montan Iezerul Mic, tot timpul anului;

yy) Valea Stezii superioară - afluent Pila Moale 45°40'34.6''N 23°59'22.4''E - până la izvoare, tot timpul anului;

zz) Sebeşu de Sus, Valea Moaşei superioară 45°36'50.4''N 24°24'11.3''E - până la izvoare, tot timpul anului;

aaa) râul Mare Cibin - afluentul Beşineu de la pod Niculeşti 45°39'13.9''N 23°50'27.9''E - până la izvoare, tot timpul anului;

bbb) râul Mic Cibin - afluenţi Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluenţa cu râul Mic Cibin până la izvoare, tot timpul anului;

ccc) râul Vâlsan de la baraj Dobrogeanu (Vâlsan) până la pod Vâlsăneşti, având coordonatele 45°24'47.6''N 24°42'28.4''E - 45°10'25.2''N 24°47'17.3''E, tot timpul anului;

ddd) lacul Pecineagu, tot timpul anului;

eee) pârâul Ţibău de la izvoare până la confluenţa cu râul Bistriţa Aurie, tot timpul anului;

fff) pâraiele Iapa, Tarcău şi Sabasa din judeţul Neamţ, tot timpul anului;

ggg) râul Târnava Mică în zona localităţii Sângeorgiu de Pădure - 550 m amonte pod rutier, tot timpul anului;

hhh) râul Târnava Mică în zona localitatea Sângeorgiu de Pădure - 200 m aval pod cale ferată, tot timpul anului;

iii) pârâul Răstoliţa, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare, tot timpul anului.

Art. 5. -

(1) În zonele şi perioadele menţionate la art. 3 şi 4 sunt interzise:

a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii;

b) lucrări în zona malurilor, taluzurilor şi albiei minore care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, arborilor şi arbuştilor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş.

(2) Prin excepţie, activităţile prevăzute la alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situaţii:

a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;

b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale;

c) realizarea de obiective noi declarate de interes şi securitate naţională potrivit prevederilor legale, precum şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la obiectivele şi construcţiile existente.

CAPITOLUL IISpecii şi perioade de prohibiţie

Art. 6. -

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii după cum urmează:

a) ştiuca, în perioada 1 februarie-20 martie, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;

b) şalăul şi bibanul, în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;

f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, în perioada 1 ianuarie-31 martie inclusiv şi 1 octombrie- 31 decembrie inclusiv;

g) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

h) racul de râu (Astacus astacus), în perioada 1 ianuarie- 15 iunie inclusiv şi în perioada 15 octombrie-31 decembrie, inclusiv;

i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie până la 31 august inclusiv;

j) racul (Astacus leptodactylus), pentru femele, în perioada 1 ianuarie-9 aprilie inclusiv şi 1-30 septembrie, iar pentru masculi, în perioada 1-30 septembrie, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

k) linul (Tinca tinca), în perioada 7 iunie-6 iulie inclusiv, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini, inclusiv din zona economică exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie-15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam-traulului" în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, la propunerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare din/în port a ambarcaţiunilor.

(8) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu reţinerea unui singur exemplar/zi, dintr-o singură specie.

(9) În mod special, în râul Someşul Cald, de la limita zonei de protecţie integrală a Parcului Natural Apuseni până la confluenţa cu lacul Beliş, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului Superior (afluenţii care confluează în lacul Râuşor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râuşorul, Râul Târgului amonte de lacul Râuşor, Râul Doamnei Superior de la izvoare - baraj Baciu, lacul Urlea din judeţul Braşov, pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluenţa cu râul Mureş, pârâul Cârlibaba, Bistriţa Aurie de la Pod Rotunda 47°33'36.4"N 25°02'37.1"E până la confluenţa cu pârâul Puciosu 47°26'30.0"N 25°18'15.9"E, râul Moldova, de la izvoare, până la confluenţa cu pârâul Botuşel, lac Pojorâta (Iezer), râul Sadu Inferior - amonte lac Ciupariu 45°38'37.1''N 24°05'50.2''E până la confluenţa cu Valea Pinului 45°36'47.8''N 24°01'22.0''E, Bistra Ardealului de la canton silvic Bucova până la confluenţa cu râul Rusca din localitatea Voislova, râul Bistra Ardealului Mijlociu, râul Pogăniş (35 km), de la Cadar Duboz până la Ulciuc, judeţul Timiş, râul Someşul Mare Inferior, limite podul Cârţivav coordonate GPS - 47°26'22''N 24°53'27''E, până la Podul Anieşului coordonate GPS 47°24'46''N 24°46'09''E, valea Iadului de la izvoare până la baraj Leşu şi de la pod 46°51''17.5''N 22°40'01.9''E - baraj Munteni, Sebeşul de Sus - aval Sebeşul de Sus (Valea Moaşei) de la 45°36'50.4''N 24°24'11.3''E - confluenţa cu râul Olt, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de peşti este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

(10) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmboviţa Superioară (Schit Dragoslavele - baraj Pecineagu), pe Valea Iadului între baraj Leşu - pod 46°51'17.5''N 22°40'01.9''E şi baraj Munteni - confluenţă cu Crişul Repede, Sebeşul de Jos - izvoare confluenţa cu Sebeşul de Sus, următoarele zone de la izvoare până la confluenţa cu râul Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei şi râul Vadului, pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin, râul Mare şi râul Mic Cibin de la izvoare până la confluenţa cu lac Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluenţa cu râul Cibin, râul Sadu Inferior aval lac Ciupariu - confluenţa cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin şi lacul montan Sadu II (Ciupariu), râul Dobra-Bucunici confluenţa cu râul Sebeş, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reţinerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.

(11) În râul Someşul Rece, de la izvoare până la confluenţa cu lacul de acumulare Gilău, în lacurile de acumulare din zona de munte a judeţului Cluj: Floroiu, Beliş-Fântânele, Tarniţa, Someşul Cald, Gilău, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv este permis fără reţinerea speciei clean până la data de 10 august 2024.

(12) În mod special, pe teritoriul lacului Sătic, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reţinerea a maximum două exemplare pe zi, măsurând între 25 şi 45 cm lungime individuală.

Art. 7. -

Prohibiţia pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor rizeafcă şi scrumbie de Dunăre se stabileşte pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 31 martie-9 aprilie 2024 inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 5 aprilie-19 aprilie 2024 inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 15 zile, în perioada 15 aprilie-29 aprilie 2024 inclusiv;

d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porţile de Fier II, inclusiv braţul Gogoşu, km 874,8, pe o durată de 15 zile, în perioada 25 aprilie-9 mai 2024 inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Prin excepţie de la prevederile art. 7, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, în perioada 24 aprilie-3 mai 2024 inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

Art. 9. -

(1) Perioada de prohibiţie a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al scrumbiei de Dunăre se poate modifica, pentru condiţii hidrologice nefavorabile, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau la propunerea guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", după caz, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(2) Pentru golful Musura, perioada de prohibiţie se poate prelungi, pentru condiţii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

Art. 10. -

(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20'N) până la graniţa cu Bulgaria (43°44'N).

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului şi a dragei hidraulice pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina (45°11'N) până la Cap Midia (44°20'N).

(4) Se interzice folosirea năvoadelor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie 2024 inclusiv. Se interzice folosirea năvoadelor şi când cota Dunării în dreptul localităţii Tulcea este sub 50 cm, cu excepţia Complexului Razim-Sinoe.

(5) Se interzice folosirea setcilor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" când cota fluviului Dunărea în dreptul localităţii Tulcea este sub 50 cm. Prin excepţie, se permite folosirea setcilor cu mărimea ochiului plasei A = 70 mm pe fluviul Dunărea, braţele sale, Dunărea Veche, golful Musura şi meleaua Sfântu Gheorghe.

(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 7 iunie-30 septembrie inclusiv, cu excepţia setcilor compuse având latura ochiului plasei de a = 70/100 mm, 2a = 140/200 mm.

(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexurile Somova-Parcheş, Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(8) Pentru golful Musura şi meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire şi taliene.

(9) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate.

(10) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este interzis pescuitul comercial cu pripoane, cu excepţia pescarilor autorizaţi care au arondată ca zonă de pescuit comercial Dunărea şi braţele Dunării, tot timpul anului.

(11) Se interzice pescuitul comercial în reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora, a căror lăţime a luciului de apă este mai mică de 50 m.

(12) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este interzis pescuitul recreativ/sportiv pe lacurile şi canalele care nu sunt menţionate în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 159/1.266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.

(13) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se interzice folosirea oricăror unelte de pescuit în Dunăre, în faţa gârlelor, canalelor şi privalelor de alimentare a bălţilor, pe o distanţă de câte 500 m de ambele părţi ale gurilor de vărsare, precum şi în interiorul acestora, în perioada 1 martie-9 aprilie.

(14) Exemplarele din orice specie de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice capturate în activitatea de pescuit comercial, recreativ/sportiv şi familial sub dimensiunile minime legale vor fi eliberate imediat în mediul natural, indiferent de starea în care se află.

(15) Pescarii ce desfăşoară activităţi de pescuit recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" nu pot transporta o cantitate de peşte mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numărul de zile în care au desfăşurat activitatea.

Art. 11. -

(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, cu modificările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură.

(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

Art. 13. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 10/235/2023 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 27 ianuarie 2023, se abrogă.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.