AreBaltaPește
Pescuit
Competiții
Înscrie baltă
Despre

Dimensiuni Minime Reținere

ORDIN nr. 342 din 28 mai 2008

privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

Emis de MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE și publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008

Determinarea dimensiunilor minime legale pentru pestii retinuti este realizata prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale a peștelui.

Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic sunt :

Nr. crt. Denumire populară română Denumire științifică Lungimea minimă de reținere (în centimetri)

1. Avat (Aspius aspius) 30

2. Aterină (Atherina mochon) 7

3. Babușcă (Rutilus rutilus) 15

4. Batcă (Blicca bjioerkna) 15

5. Biban (Perca fluviatilis) 12

6. Crap (Cyprinus carpio) 35

7. Caras (Carassius auratus) 15

8. Caracudă (Carassius carassius) 17

9. Cosac (Abramis sp.) 25

10. Clean (Leuciscus cephalus) 25

11. Coregon (Coregonus sp.) 22

12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45

13. Cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20

14. Chefal (Mugil sp.) 25

15. Fusar (Aspro streber) 12

16. Gingirică (Clupeonela cultriventris) 7

17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7

18. Lin (Tinca tinca) 25

19. Lipan (Thymallus thymallus) 25

20. Morunaș (Vimba vimba) 25

21. Mreană (Barbus barbus) 27

22. Oblete (Alburnus alburnus) 12

23. Plătică (Abramis brama) 25

24. Păstrăv (Salmo sp.) 20

25. Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15

26. Rizeafcă (Alosa caspio) 15

27. Săbiță (Pelecus cultratus) 20

28. Rechin (Squalus acanthias) 120

29. Scobar (Chondostroma nasos) 20

30. Somn (Silurus glanis) 50

31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22

32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica) 23

33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12

34. Șalău (Stizostedion sp.) 40

35. Știucă (Esox lucius) 40

36. Șprot (Spratus spratus) 7

37. Văduviță (Leuciscus idus) 30

38. Raci (Astacus sp.) 9

39. Scoică de râu (Unio pictorum) 8

40. Broaște (Rana sp.) 30g/buc.

41. Cosaș (Ctenopharingodon idella ) 40

42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40

43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40

44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4, 5

45. Rapană (Rapana venosa) 5